TELEMATICS APPLICATIONS LogotypeEUROPA-KOMMISIONEN DGXIII
TELEMATIKPROGRAMMET
FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
EUSTAT Logotype
EUSTAT- Empowering USers Through Assistive Technology

Projektets udgivelser.


Copyright: Eustats udgivelser eller dele af dem må ikke trykkes eller sælges uden skriftlig tilladelse fra copyright-indehaveren, også selv om udgivelserne frit kan downloades.

Ansvar: Den Europæiske Kommission, dens stedfortrædere eller Eustats partnere har ingen ansvar for den måde, Eustats publikationer kan blive brugt på.

Eustats publikationer kan fås på følgende måde:


Indhold:

*Hjælpemiddeluddannelse for handicappede og ældre mennesker - Vejledning for undervisere.

*Parat, start, nu! En manual til dig, der har brug for hjælpemidler.

*Kritiske faktorer i relation til planlægning af uddannelse for handicappede og ældre brugere inden for hjælpemiddelområdet.

*Europæiske erfaringer med undervisning af handicappede og ældre brugere inden for hjælpemiddelområdet.


Hjælpemiddeluddannelse for handicappede og ældre mennesker - Vejledning  for undervisereEUSTAT Consortium

Hjælpemiddeluddannelse for handicappede og ældre mennesker

Vejledning for undervisere

© Europæiske Kommission, 1999
ISBN 88-85936-26-1

ABSTRACT

Denne vejledning fra EUSTAT er skrevet til personer, der planlægger og gennemfører undervisning for handicappede og ældre brugere af hjælpemidler. Planlæggerne kan være brugerorganisationer, selvhjælpsgrupper, faggrupper inden for rehabilitering og social service, hjælpemiddelforhandlere eller blandede grupper af professionelle og brugere. Vejledningen giver hjælp til overvejelser om prioriteringer, om fastsættelse af mål og om klarlæggelse af, hvordan hjælpemidler spiller ind i forhold til en styrkelse af brugernes kompetence i den samlede rehabiliteringsproces. Den fremlægger også metoder og redskaber til at designe og gennemføre uddannelsesinitiativer på hjælpemiddelområdet.
Vejledningen har seks kapitler: Kapitel 1 (Kort præsentation) præciserer vejledningens baggrund, mål og målgruppe. Kapitlet giver også en generel beskrivelse af de følgende kapitlers indhold, og det kan derfor bruges som en slags checkliste for planlæggere af uddannelsesforløb. Kapitel 2 (Basale begreber) omtaler nogle basale nøgleord inden for handicap- og hjælpemiddelområdet, som undervisere bør kende, før de starter et undervisningsforløb for handicappede og ældre brugere af hjælpemidler. Kapitel 3 (Formidlingsmåder, hovedformål og design) hjælper planlæggere af uddannelsestilbud med at afklare hovedformål, prioritere indhold og vælge formidlingsmåder og undervisningstyper. Til at kvalificere disse processer bruges en samlende relevant terminologi. Kapitel 4 (Praktisk planlægning) handler om den praktiske planlægningsproces, herunder valg af emner, designprocessen, valg af pædagogiske metoder samt beskrivelse af andre praktiske forhold. Kapitel 5 (Brugerperspektiv i uddannelsen) diskuterer faktorer, der fremmer eller hæmmer brugeres indlæring med det formål at sikre, at undervisningen er brugbar og nyttig set ud fra brugernes perspektiv. Kapitel 6 (Eksempler på uddannelsesforløb) beskriver praktiske eksempler på undervisning af brugere. De er baseret på erfaringer, som EUSTAT's partnere i Belgien, Frankrig og Italien fik, da de i 1998 afprøvede vejledningen.

Fås på English, Dansk, Nederlands, Français, Italiano, Português
Pris: 20,70 Euro

Vælg sprog og format, så du kan hente det ønskede dokument hjem.

flag English
flag Dansk
flag Nederlands
flag Français
flag Italiano
flag Português
flag Español
  • PDF Format (880.976 bytes - ZIP compressed 816.723 bytes)

Parat, start, nu! En manual
til dig, der har brug for hjælpemidlerEUSTAT Consortium

Parat, start, nu!

En manual til dig, der har brug for hjælpemidler

© Europæiske Kommission, 1999

ABSTRACT

Denne bog er en basisbog for mennesker, der har brug for hjælpemidler. Den kan også bruges som undervisningsmateriale ved kurser om hjælpemidler målrettet mod brugere. Bogen er skrevet med et enkelt og letforståeligt sprog. Den indeholder otte kapitler, der skridt for skridt fører læseren fra en basisviden om hjælpemidler, valg af hjælpemidler, vejledning og rådgivning om hjælpemidler til en dybere indsigt i hjælpemidlers betydning både på et individuelt og samfundsmæssigt niveau. På den måde kan manualen bruges både af nye og erfarne brugere af hjælpemidler. Den kan også som led i en personlig vækst støtte læseren i sit ønske om en mere dybtgående viden ikke alene for at få større personlig frihed, men også med det formål at kunne rådgive andre handicappede.
Efter indledningen følger tre kapitler (Vær parat. Valg af hjælpemidler. Formidling af hjælpemidler), der beskriver metoder til at analysere dagliglivets aktiviteter for at finde de rette hjælpemidler. Her fremhæves også aspekter, som brugerne bør være opmærksomme på, når de benytter fagpersoners og institutioners rådgivning, og når de kontakter socialforvaltningen og rådgivere på hjælpemiddelområdet. Kapitlet "Mennesker og hjælpemidler. Succeshistorier." illustrerer, hvordan hjælpemidler har løst problemer i hverdagen for fem handicappede personer. Dernæst følger kapitlet "Hjælpemidler", som giver en oversigt over eksisterende typer af hjælpemidler sammen med mange praktiske eksempler og illustrationer. Kapitlet "Information om hjælpemidler" beskriver "redskaber" til at indhente viden. Institutioner og professionelle som vidensressourcer samt andre kilder, hvor der kan hentes information om hjælpemiddelområdet omtales kort. I kapitlet "Til dig, der vil vide mere" skifter perspektivet fra det individuelle til et mere overordnet og socialt perspektiv med det formål i højere grad at få indsigt i hjælpemidlers påvirkning af samfundet, for bedre at kunne kommunikere med professionelle fagpersoner og nøglepersoner inden for området og for at kunne følge med i den fremtidige udvikling. Det sidste kapitel (Næste skridt. Fra bruger til rådgiver) giver ideer, metoder og tips til de erfarne brugere, som gerne vil stille deres viden til rådighed for nye brugere af hjælpemidler.

Fås på English, Dansk, Nederlands, Français, Italiano, Português
Pris: 20,70 Euro

Vælg sprog og format, så du kan hente det ønskede dokument hjem.

flag English
flag Dansk
flag Nederlands
flag Français
flag Italiano
flag Português
flag Español

Kritiske faktorer i relation
til planlægning af uddannelse for handicappede og ældre brugere inden for
hjælpemiddelområdetEUSTAT Consortium

Kritiske faktorer i relation til planlægning af uddannelse for handicappede og ældre brugere inden for hjælpemiddelområdet

(Original title: "Critical factors involved in end-users education in relation to Assistive Technology")

© Europæiske Kommission, 1998
ISBN 88-85936-20-2

ABSTRACT

Kritiske faktorer betyder her alle aspekter, som kræver omhyggelig overvejelse, når viden skal overføres til brugere med det formål at styrke eller forberede styrkelse af deres kompetence. Denne rapport identificerer, beskriver og analyserer disse faktorer og fremlægger en sammenhængende model, hvorfra uddannelsesaktiviteter kan udvikles. Fokus for undersøgelsen af kritiske faktorer er den proces, som strækker sig fra oplevelsen af et behov til valget af et hjælpemiddel.
Kapitel 1 introducerer EUSTAT's projektets filosofi (baggrund), afklarer tre basis koncepter (autonomi, hjælpemidler, kritiske faktorer), beskriver rapportens indhold og metodevalg. Kapitel 2 handler om forholdet mellem hjælpemidler og brugere, og beskriver vidensformidling som en nøglefaktor til at "fylde hullet". I kapitel 3 fremlægges en systematisk klassifikation af de kritiske faktorer. Den er baseret på modellen af en uddannelsesproces, som indeholder en række at logiske trin: (1) behov og indhold til et uddannelsesinitiativ tager form i planlæggerens tanker, (2) det bringes videre til brugerne, og (3) deres kompetencestyrkelse igangsættes gradvist. Kapitel 4 har en liste af uddybende litteratur, som også inkluderer en omfattende gennemgang af udvalgte håndbøger om hjælpemidler, som kan bruges til uddannelse af brugere.

Fås på English
Pris: 15,50 Euro

Vælg sprog og format, så du kan hente det ønskede dokument hjem.

flag English

Europæiske erfaringer med
undervisning af handicappede og ældre brugere inden for hjælpemiddelområdetEUSTAT Consortium

Europæiske erfaringer med undervisning af handicappede og ældre brugere inden for hjælpemiddelområdet

(Original title: "Programs in Assistive Technology Education for end users in Europe")

© Europæiske Kommission, 1998
ISBN 88-85936-21-0
Author: Serenella Besio

ABSTRACT

Denne bog er et resultat af en bred international undersøgelse med det formål at identificere, klassificere og beskrive eksisterende eksempler på uddannelsesforløb for handicappede og ældre brugere inden for hjælpemiddelområdet. Undersøgelsen blev gennemført på et internationalt niveau hovedsagelig ved brug af spørgeskemaer, som blev udarbejdet i overensstemmelse med resultaterne fra den ovenfor nævnte rapport om kritiske faktorer. Der blev også foretaget besøg på steder med særlige og anderledes uddannelsestilbud for at indsamle yderligere information og viden.
Bogen er delt i to. Første del analyserer eksisterende uddannelsestilbud inden for hjælpemiddelområdet. Den indeholder en detaljeret sektionsopdelt diskussion af de data, som blev indhentet via de 87 spørgeskemaer og fra beskrivelserne af de 7 besøgte uddannelsinitiativer. Anden del præsenterer undersøgelsens data både i tal og grafisk.

Fås på English
Pris: 20,70 Euro

Vælg sprog og format, så du kan hente det ønskede dokument hjem.

flag English
IndexINDEX.