TELEMATICS APPLICATIONS LogotypeEUROPEAN COMMISSION - DGXIII
TELEMATICS APPLICATIONS PROGRAMME
SECTOR DISABLED AND ELDERLY
EUSTAT Logotype
EUSTAT- Empowering USers Through Assistive Technology

OfficiŽle documenten beschikbaar bij het project.


Copyright: Alhoewel deze documenten vrij kunnen gedownload worden, zijn ze beschermd door een copyright. Geen enkel uittreksel ervan mag gedrukt, gepubliceerd of verkocht worden op welke manier of in welke taal ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de eigenaar van de copyright.

Wetgeving: Noch de Europese Commissie, noch welke persoon ook die de Commissie vertegenwoordigt, noch de partners van het Eustat Consortium zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat zou kunnen gemaakt worden van de hiernavolgende inlichtingen.


Index:

*Training Hulp-technologie voor eindgebruikers - Richtlijnen voor Trainers.

*Er Tegenaan! Een Handboek voor Gebruikers van Assistentie-technologie.

*Kritische factoren in de opvoeding van eindgebruikers met betrekking tot AT.

*Ervaringen van AT-trainingen voor eindgebruikers in Europa.


Training Hulp-technologie voor eindgebruikers - Richtlijnen voor TrainersEUSTAT Consortium

Training Hulp-technologie voor eindgebruikers

Richtlijnen voor Trainers

© Europese Commissie, 1999
ISBN 88-85936-27-X

KORTE INHOUD

Dit boek – ook bekend onder de benaming EUSTAT richtlijnen - is bedoeld voor mensen die educatieve programma’s voor eindgebruikers van hulptechnologie organiseren en uitvoeren. Dit kunnen zowel organisaties van eindgebruikers als zelfhulp groepen zijn, rehabilitatie- of sociale diensten, gemengde organisaties van gebruikers en professionelen ofwel leveranciers van hulptechnologie. Het boek helpt de prioriteiten weer te geven, de doeleinden te bepalen en de rol van de hulptechnologie te verduidelijken in het emancipatieproces van de eindgebruiker. Het bevat eveneens methodes en materiaal voor het ontwerpen en implementeren van educatieve initiatieven.
Dit boek is in zes hoofdstukken verdeeld. Hoofdstuk EŽn (Richtlijnen in het kort) verduidelijkt de doelstellingen van dit boek en de doelgroep. Het hoofdstuk biedt ook een algemeen overzicht van de concepten die in de andere hoofdstukken van dichterbij worden bekeken, zodat het als een checklist kan worden gebruikt door organisatoren van educatieve initiatieven. Hoofdstuk Twee (Basisconcepten) verduidelijkt enkele basistermen in verband met beperkingen en AT. Opvoeders moeten hiervan op de hoogte zijn voor ze een educatief initiatief ondernemen. Hoofdstuk Drie (Doelstellingen bepalen) helpt organisatoren van educatieve programma’s om doelstellingen te bepalen, hen volgens de juiste terminologie te benoemen, en beslissingen te nemen op het vlak van prioriteiten en kritische factoren. Hoofdstuk Vier (Educatieve initiatieven organiseren) bespreekt de organisatie van educatieve initiatieven, inclusief het ontwerpproces, de keuze van de onderwerpen die zullen worden besproken, pedagogische methoden en stijlen en tips van praktische aard. Hoofdstuk Vijf (Aanpassen aan het publiek) bekijkt factoren waarmee men rekening moet houden wanneer men niet het risico wil lopen dat de cursisten het tempo niet kunnen volgen en wanneer men er zeker wil van zijn dat de overgedragen kennis hen in de dagelijkse praktijk van nut zal zijn. Hoofdstuk Zes (Case studies) geeft drie concrete voorbeelden van educatieve activiteiten voor eindgebruikers. Deze zijn gebaseerd op experimenten die werden uitgevoerd door EUSTAT-partners in Belgi', Frankrijk en Itali' in 1998.

Beschikbaar in het English, Dansk, Nederlands, FranÁais, Italiano, PortuguÍs
Prijs: 20,70 Euro

Om een document vrij te downloaden, kies de gewenste taal en formaat.

flag English
flag Dansk
flag Nederlands
flag FranÁais
flag Italiano
flag PortuguÍs
flag EspaŮol
  • PDF Formaat (880.976 bytes - ZIP compressed 816.723 bytes)

Er Tegenaan! Een Handboek voor Gebruikers van Assistentie-technologieEUSTAT Consortium

Er Tegenaan!

Een Handboek voor Gebruikers van Assistentie-technologie

© Europese Commissie, 1999

KORTE INHOUD

Dit boek is een educatief basispakket dat rechtstreeks door gebruikers van Hulptechnologiemiddelen of als tekstboek voor educatieve initiatieven kan worden gebruikt. Het is geschreven in gewone en begrijpelijke taal. Het is in acht hoofdstukken ingedeeld die de lezer geleidelijk van een essentieel inzicht in Hulptechnologie (Assistive Technology, AT) hoe het te kiezen en hoe advies te vinden naar een dieper inzicht in de implicaties van AT op individueel en sociaal niveau leidt. Op die manier is de handleiding zowel voor de nieuwe AT-gebruiker als voor de ervaren gebruiker van nut. Het boek kan lezers ook helpen in hun persoonlijk groeiproces naar meer grondige kennis, die niet alleen kan gebruikt worden voor een verbetering van de persoonlijke autonomie, maar ook om anderen te helpen door op te treden als counsellors-lotgenoten.
Na een aantal inleidende overwegingen bieden drie hoofdstukken (Wees voorbereid op het proces om AT te gebruiken; AT kiezen en aanschaffen; Het dienstverleningssysteem) aan de lezer methoden om hun eigen dagelijkse levensactiviteiten te analyseren zodat ze te weten komen waar AT nuttig kan zijn. In de drie hoofdstukken wordt ook ruime aandacht besteed aan de aspecten waarvan de gebruiker zich moet bewust zijn wanneer hij extern advies zoekt of een beroep doet op een openbaar dienstverleningssysteem. Concrete voorbeelden staan vermeld in het hoofdstuk Mensen en AT: enkele succesverhalen, die illustreren hoe AT in het echte leven problemen konden oplossen voor vijf mensen met beperkingen. Een uitgebreide beschrijving volgt in het hoofdstuk Kennis van de AT over bestaande AT-producten en diensten, samen met verschillende praktische voorbeelden en foto's. In het hoofdstuk Informaatiebronnen en persoonlijk advies over AT worden de informaatiemiddelen, informaatiesites en andere mogelijke adviesbronnen beschreven die kunnen worden geraadpleegd wanneer men een keuze moet maken tussen de verschillende AT-oplossingen .In het hoofdstuk Voor wie meer wil weten: Maatschappelijke aspekten van AT verschuift het zwaartepunt van het individuele perspectief naar het sociale, in een poging om het impact van AT op de samenleving te begrijpen, beter met professionals en andere medespelers te praten, en om klaar te zijn om toekomstige ontwikkelingen bij te benen. Het laatste hoofdstuk (De volgende uitdaging : van eindgebruiker tot peer counsellor) biedt idee'n, methoden en tips aan voor de ervaren gebruiker die hun ervaring ten dienste willen stellen van nieuwe gebruikers.

Beschikbaar in het English, Dansk, Nederlands, FranÁais, Italiano, PortuguÍs
Prijs: 20,70 Euro

Om een document vrij te downloaden, kies de gewenste taal en formaat.

flag English
flag Dansk
flag Nederlands
flag FranÁais
flag Italiano
flag PortuguÍs
flag EspaŮol

Kritische factoren in de opvoeding van eindgebruikers met betrekking tot ATEUSTAT Consortium

Kritische factoren in de opvoeding van eindgebruikers met betrekking tot AT

(Original title: "Critical factors involved in end-users education in relation to Assistive Technology")

© Europese Commissie, 1998
ISBN 88-85936-20-2

KORTE INHOUD

De term critische factor verwijst naar aspecten die nauwkeurige belangstelling verdienen wanneer het gaat om de kennis aan eindgebruikers over te maken teneinde bekwaamheid te bereiken of de basis ervan voor te bereiden. Dit rapport identificeert, beschrijft en analyseert dergelijke critische factors en geeft aanleiding tot een conceptueel kader voor de uitbreiding van opleidingsinitiatieven. Het voornaamste belangstellingspunt van dez studie is het proces dat leidt van de uiting van de behoefte naar de keuze van Hulptechnologie (Assistive Technology, AT).
Hoofdstuk 1 introduceert de philosophie van het project van EUSTAT, licht enkele basisbegrippen toe en beschrijft de inhoud en de gevolgde methodologie. Hoofdstuk 2 handelt over de relatie tussen AT en eindgebruikers en beschrijft transfer van kennis als zijnde een sleutelfactor voor de afstandsoverbrugging. In Hoofdstuk 3 worden de critische factors systematisch geclassificeerd. Deze classificatie steunt op een model van het opleidingsproces dat de reeks van logische stappen inhoudt waardoor de kennis vorm neemt in de geest van iemand die een opleidingsinitiatief organiseert, aan eindgebruikers overgemaakt wordt en hen geleidelijk bekwaam maakt. Hoofdstuk 4 geeft een lijst van ondersteunende literatuur alsook een volledig overzicht van uitgekozen handboeken over AT die nuttig geacht worden voor de opleiding van de eindgebruiker.

Beschikbaar in het English
Prijs: 15,50 Euro

Om een document vrij te downloaden, kies de gewenste taal en formaat.

flag English

Ervaringen van AT-trainingen voor eindgebruikers in EuropaEUSTAT Consortium

Ervaringen van AT-trainingen voor eindgebruikers in Europa

(Original title: "Programs in Assistive Technology Education for end users in Europe")

© Europese Commissie, 1998
ISBN 88-85936-21-0
Author: Serenella Besio

KORTE INHOUD

Dit boek is het resultaat van een breed internationaal overzicht bestemd om bestaande voorbeelden van opleidingsprogramma's over Hulptechnologie (Assistive Technology, AT) voor personen met een handicap en ouderen te identificeren, classificeren en beschrijven. Het overzicht werd op internationaal vlak gemaakt vooral door middel van vragenlijsten. Bezoeken ter plaatse werden ook gebracht ten einde meer informaatie op te leveren evenals meer inzicht in een aantal uitzonderlijke programma's die andere manieren van benadering aanwenden.
Dit boek is in twee delen verdeeld. Deel Een is toegewijd aan de analyse van bestaande opleidingsprograma's in AT Het bevat een gedetailleerde sectie per sectie discussie van de gegevens die bekomen werden door het overzicht, een beshcrijving van zeven programma's ter plaatse bezocht en 87 programma's geanalyseerd op basis van de vragenlijsten. Deel Twee presenteert de bekomen gegevens zowel in numerische als in graphische vorm.

Beschikbaar in het English
Prijs: 20,70 Euro

Om een document vrij te downloaden, kies de gewenste taal en formaat.

flag English
IndexINDEX.